Koorklassen

Bij Jong Vocaal Amersfoort kennen we de volgende koorklassen:

A-klasstart voorjaar 2024 bij voldoende aanmeldingen

Denk je dat jouw kind dit leuk zal vinden? Stuur dan even een mailtje naar secretaris@jongvocaalamersfoort.nl.

De A-klas is er voor kinderen vanaf ongeveer 5 jaar. Deze jongste groep kinderen maakt door middel van muzikale spelletjes kennis met muziek, ritme en het plezier van (samen) zingen. Ze leren spelenderwijs een grote hoeveelheid eenvoudige liedjes aan. De A-klas krijgt nog geen solfègeles.

B-klasdocent: Wouter Verhage

In de B-klas zitten de kinderen van groep 4 t/m 6 van de basisschool. Deze kinderen leren tijdens de solfègeles de basis van de muziektheorie en het noten lezen. Het repertoire wordt langzaam meertalig en er wordt een begin gemaakt met meerstemmig zingen.

C-klasdocent: Wouter Verhage

De C-klas is er voor tieners vanaf groep 7 van de basisschool t/m ongeveer 15 jaar. Er wordt voornamelijk meerstemmig repertoire gezongen, veelal van de grote componisten van alle tijden. De solfègekennis wordt uitgebreid en de tieners leren hoe ze zelfstandig repertoire kunnen instuderen.

Leerlingen vanaf 16 jaar zullen uiteindelijk doorstromen naar het Jeugdkoor.

Naar de volgende klas
Voor alle klassen geldt dat de leeftijdsindicatie het uitgangspunt is, maar het individuele muzikale ontwikkelingsniveau van de leerlingen is leidend. Zo krijgt ieder kind de begeleiding én uitdaging die bij haar of hem past. De beslissing over de best passende koorklas voor ieder kind ligt bij de docent, uiteraard in overleg met de ouders en het kind zelf.