Lesgeld en overige kosten

Contributie

Voor 2024 zijn onderstaande contributies vastgesteld. De genoemde bedragen zijn per leerling per maand. Het lesjaar omvat 10 maanden. Tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin krijgen 15% korting op het lesgeld. Facturatie gebeurt per kwartaal vooraf.

klas

A-klas

B-klas

C-klas

€/mnd

€20 (koorrepetitie)

€32,50 (koorrepetitie + solfège)

€32,50 (koorrepetitie + solfège)

Overige kosten

aanschaf basis lesmateriaal* (eenmalig)

aanschaf lesboek (gem. iedere 8 maanden)

± €35

± €25

* lesboek, koormap en stemvork